Philosophy of Engineering and Artifact
in the Digital Era


an exploratory workshop

2009 February 6-8
“Stefan cel Mare” University of Suceava

Dan Milici


Biography

EN:

Dr. eng. Dan Milici is an Associate Professor in the Electrical Department at “Stefan cel Mare University in “Suceava, Romania. He holds an Master and a Ph.D. in Metrology from the “Gh. Asachi” Technical University of Iasi, Romania. 
He is also member of Cygnus Scientific Society – UNESCO Center from Suceava and coordinator of Research Department, a non-profit non-governmental organization with no political affiliation, dedicated to promoting the paradigm of Complexity in Romania, near the Center for Complexity Studies from Bucharest. Coordinator of project for summer academy of learning Atlantykron.
Most of his research and teaching activities have been dedicated to instrumentation development, numerical computing and applied informatics, electrical and nonelectrical measurement, virtual instrumentation, microsystems in metrology, e-learning in engineering, automated systems for measurement in industry and society.
Member of The General Association of Engineers in Romania, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) and al World Society of Instrumentation and Measurement Associations, The Association of Inventors in Romania and The Romanian Association of Automatics and Induastrial Informatics.

 

RO:

Dr.ing. L. Dan Milici este absolvent al Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” Iaşi, promoţia 1994; doctor în ştiinţe: Inginerie electrică – instrumentaţie de măsură; specializat in metrologie, microsisteme pentru senzori şi traductoare, interfeţe şi achiziţii de date, aplicaţii ale calculului numeric în procesarea digitală a informaţiei.
Membru al Societăţii Ştiinţifice Cygnus – centru UNESCO, şef al departamentului de cercetare şi popularizare a ştiinţei şi membru în Consiliul de administratie, promotor al paradigmei Complexităţii în zonă, colaborator al Centrului pentru Studii Complexe in programe de formare a tinerilor cercetători NexusT Suceava în domeniul ştiinţei Complexităţii, coodonator al unor proiecte de popularizare a ştiinţei şi tehnicii în şcoli şi academii de vară precum şi în acţiuni la nivel local.
Conferenţiar în cadrul Catedrei de Electrotehnică a Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din Universitatea Suceava,  unde susţine activitate didactică în domeniile: Metode numerice şi informatică aplicată, Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice, Microsisteme de măsură, Instrumentaţie virtuală şi Sisteme de monitorizare şi transmisie a datelor (master), precum şi activitate de cercetare în domeniul învăţământului tehnic la distanţă (e-Learning) şi al sistemelor automate de măsură în domeniul industrial sau în medii sociale.
Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR), membru al The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) New York – USA şi al World Society of Instrumentation and Measurement Associations, membru al Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT) si al Asociaţiei Inventatorilor din România (SIR).
Domenii de competenţă: proiectarea, realizarea şi studierea sistemelor numerice de măsură industriale, măsurări metrologice ale unor mărimi electrice şi nenelectrice, procesarea numerică a datelor, elemente de pregătire profesională în domeniul ingineresc pe nivele de competenţă şi cunoştinţe, organizarea şi desfăşurarea de acţiuni de popularizare a ştiinţei şi tehnicii în rândul maselor.

[BACK]