Philosophy of Engineering and Artifact
in the Digital Era


an exploratory workshop

2009 February 6-8
“Stefan cel Mare” University of Suceava

Florin Munteanu

 

EN:

Orthophysics, from theoretical model to applications

 

Orthophysics was defined by Acad.Prof. Mihai Drăgănescu, as one of the most general models of the Univers. Starting from the ontologic triad Information-Energy-Matter and postulating a Profound Reality/Existence (orthoexistence) from which the surrounding physical reality is born, Drăgănescu sketches an entirely original manner of understanding the appearance and evolutions of matter, from inorganic to organic to living oragnisms and finally to consciousness. This entire intelectual exercise results in an impressive theoretical edifice that coherent and unitary, but nevertheless defines a  series of compeltely new and hitherto unheard of terms, e.g. arhem, orthobiont, orthosense, intro-aperture, etc. One of the key features of orthophysics is to re-asses, in a new light and from new point of views that are closer to the experimental scientific approach, various aspects that have been traditionally been studied only as dry and arid  philosophical terms, with little or no practical implications or ways of verification. Thus, one can safely say that orthophysics can be an extremely useful and valuable tool in stimulating creativity in the design of practical experiments capable to both verify the innitially proposed theoertical model and to generate tehnological breakthroughs (especialyl in nano- and quantum technologies).

The paper will explore the so-called “ring of the material world” model proposed by  Drăgănescu to study the Mind-Matter interaction in a manner similar to that employed in previous studies of quantum psychology. It will be shown that one of the main aims of Drăgănescu’s work is to systematically introduce/define experimental prcoedures, or means, through which one could actually verify the human’s subject intent key role (and necessity) in order to interact with the orthoexistence (i.e. via an intro-aperture). This interaction can take place either directly or indirectly, i.e. by using dedicated physical systems fizice (orthotron, psychotron). In either case the main goal of such an interaction is to obtain, on one hand, Information prelevated directly from the profound Reality, as well as to generate useful effects or artefacts in the immediately surrounding physical reality (orthotechnology) on the other hand.

 

RO:

Ortofizica, de la model la aplicaţii

Structurata prin 1973 de către academicianul Mihai Drăgănescu, ortofizica poate fi văzută ca unul din modele cele mai generale asupra Universului. Pornind de la triada  ontologică Informatie, Energie, Materie şi postulând o existenţă profundă (ortoexisenţa) din care realitatea fizică se naşte, Drăgăescu conturează un mod original de a înţelege apariţia şi evoluţia materiei de la cea anorganică la cea cu conştiinţă. Întreaga construcţie intelectuală, coerentă şi unitara, inserează o serie de termeni noi precum arhem, ortobiont, ortosens, introdeschidere etc.  şi care aşează într-o lumină nouă, mai aproape de abordarea ştiintifică, experimentală, a unor aspecte studiate în general filozofic. Am spune ca ortofizică îşi găseşte utilitatea în stimularea creativităţii privind designul unor experimente concrete, capabile pe de-o parte să verifice insăşi modelul propus dar şi să genereze străpungeri în domeniul tehnologiei (în special în nanotehnologie, tehnologii cuantice).
Lucrarea îşi propune să exploreze modelul “inelului lumii materiale” propus de Drăgănescu în studiul interacţiunii Minte-Materie (asemanator studiilor din psihologia cuantică). Se urmăreşte cu predilecţie verificarea experimentală a rolului intenţionalităţii unui subiect uman de a interacţiona (introdeschidere) cu ortoexistenţa, direct sau prin intermediul unor sisteme fizice (ortotron, psihotron), în vederea obţinerii de informaţii, direct din realitatea profundă pe de-o parte, respectiv de producere a unor efecte utile în realitatea fizică (ortotehnologie).

 

 

 

[BACK]