Philosophy of Engineering and Artifact
in the Digital Era


an exploratory workshop

2009 February 6-8
“Stefan cel Mare” University of Suceava

Maria Rodica Iacobescu


S-a născut la 30 august 1964 în Rădăuţi, Suceava. Este căsătorită şi are un fiu – Andrei Coşman – de 15 ani.
A absolvit în anul 1988 Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Filozofie – Istorie a Universităţii Al I Cuza din Iaşi. După absolvire între anii 1988 – 1989 a lucrat ca profesor de istorie la Şcoala cu clasele I-VIII din Berchişeşti – jud Suceava şi apoi, între 1990-1991, la Liceul Industrial nr 2 Suceava, ca profesor de ştiinţe socio-umane şi psiholog cu competenţe în Orientare Şcolară şi Profesională, colaborator cu Casa Corpului Didactic Suceava.
Între 1994 -1997 a urmat cursuri de Asistenţă socială prin programul Tempus, organizate de USTL Lille, Universitatea Al I Cuza Iaşi, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava şi un consorţiu de universităţi vest – europene. În 1996 a beneficiat de o Bursă de mobilitate în cadrul programului Tempus II la USTL Lille.
Din martie 2000 este doctor în Filozofie, specializarea Epistemologie şi filosofia ştiinţei, cu teza Forme ale cunoaşterii nediscursive, coordonator profesor universitar dr Teodor Dima, membru al Academiei Române.
Şi-a început activitatea la Catedra de Filozofie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din anul 1992. În prezent este lector dr la aceeaşi catedră, fiind titular al cursurilor de Istoria filosofiei moderne, Estetică, Istoria artei, Asistenţa socială a familiei şi copilului.
A publicat articole şi studii în reviste şi volume de specialitate în toată ţara şi în străinătate şi în reviste de cultură româneşti. Este autoare a două cărţi – Forme ale cunoaşterii nesdicursive (Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004) şi Iniţiere în filosofia modernă (Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, 2005) şi a trei cursuri universitare în format ID.

[BACK]