Philosophy of Engineering and Artifact
in the Digital Era


an exploratory workshop

2009 February 6-8
“Stefan cel Mare” University of Suceava

Romeo Ionescu


Biografie

Romeo IONESCU, profesor dr. ing. la Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, România.  Absolvent al Facultăţii de Inginerie Mecanică din Iaşi,  în 1998 a obţinut titlul ştiinţific de doctor la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi. Profesor la programele de licenţă şi masterat, este titular al disciplinelor de Robotică, Robotizarea proceselor industriale, Bazele cercetării experimentale, Sisteme flexibile de fabricaţie, Dezvoltare durabilă.
In 1993-1994 face perfecţionare în domeniul roboticii la Universitatea „Claude Bernard” din Lyon, Franţa, iar în 1994 la Université d’Etat de Liège, Belgia, la Génie Mécanique et Productique, în domeniul roboticii şi fabricaţiei flexibile. In 2000-2001 face cursul de formare continuă  « Integrare europeană”  , la Suceava, cu profesori  de la  Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca.
In anul 2006, obţine bursa pentru perfecţionare didactică şi ştiinţifică al „Agence Universitaire de la Francophonie”, la Universitate Lyon 1, Franţa.
In perioda 2003- 2008 este nominalizat la Bruxelles ca expert al Comisiei Europene pentru Educaţie.
Este expert  evaluator al proiectelor de la  CNCSIS si MCT.
Este membru al AGIR (Asociaţia Generală a Inginerilor România), preşedintele Filialei Suceava al Societăţii Române de Robotică (SRR).
Este membru al unor asociaţii profesionale din străinătate, cum ar fi „Association for Iron and Steel Techology (AIST)” şi „The American Society for Precision Engineering (ASPE)” din SUA.
Din 2000 este implicat in mai multe programe de colaborare cu alte centre universitare ţară, din străinătate si în programe de cercetare naţionale şi internaţionale.
2000- 2009 : Este profesor invitat la mai multe universităţi  din străinătate :
- INSA Lyon, Franţa (2001),
- « Claude Bernard »IUT din Lyon, Franţa (2002, 2003, 2004, 2005, 2006),
- Katholieke Hogeschool « Sint Lieven » Gent, Belgia (2002, 2003, 2004, 2005, 2006),
-  Instituto Superior Tecnico Lisabona, Portugalia (2004),
- Université d’Etat de Liège (2002), Belgia,
- University of Applied Sciences of Augsburg, Germania (2004, 2006),
-  Institutul Bukovina din Augsburg, Germania (2005,2008),
- Centre de Formation Pedagogique Lorraine-Alsace, Metz, Franta  (2003,  2004)
- Metropolitan College of New York, SUA (2008)
- AGH University of Science and Technology,  Cracovia, Polonia (2009).

[BACK]