Philosophy of Engineering and Artifact
in the Digital Era


an exploratory workshop

2009 February 6-8
“Stefan cel Mare” University of Suceava

Stefan Iancu


Biografie

(n.31.10.1939 - ). Studii: A absolvit în 1962 Facultatea de mecanică secţia Construcţii de aviaţie la Universitatea Politehnică Bucureşti, a absolvit Cursurile Postuniversitare de Relaţii Internaţionale la Universitatea Bucureşti, în care a făcut şi studii de drept (1962-1964); s-a specializat în Suedia la Goteborg, Stockholm, Stromstadt, Linchoping, în domeniul Mecanică fină pentru tehnica de calcul” (1971), a obţinut titlul de doctor în ştiinţe tehnice la Universitatea Politehnică Bucureşti cu o temă de control electronic al funcţionării motoarelor cu ardere internă cu amestecuri sărace (1993), a obţinut diploma de consilier în proprietate industrială (1999). Activitate: După absolvire, a început să lucreze în Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB) la catedra de Construcţii de aviaţie, sub conducerea profesorului Elie Carafoli, (1962- 1963); a lucrat în organele centrale ale administraţiei de stat şi s-a ocupat de cooperare economică şi tehnico ştiintifică (1964-1971) şi (1974 -1978). Cadru didactic asociat, şef de lucrări, la UPB, Facultatea de Mecanică Fină (1971); a înfiinţat şi predat primul curs din ţară de „Proiectarea si construcţia părţii electromecanice a echipamentelor periferice" (1971-1975); conferenţiar universitar (1997) şi profesor universitar (2000)la Academia Tehnică Militară. Cercetare: A lucrat în domeniul tehnicii de calcul şi s-a ocupat, în special, de sisteme de colectare date; a lucrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci ca inginer examinator de stat, funcţie echivalentă cu cea de cercetător ştiinţific şi a ocupat funcţia de cercetător ştiinţific II şi cercetător ştiinţific I (1979- 1992). Din 1992 este secretar ştiinţific al Secţiei de ştiinţa şi tehnologia informaţiei la Academia Română, contribuind la coordonarea activităţii a trei unităţi de cercetare din domeniul informatic. Publicaţii: a publicat 12 volume (dintre care 6 în domeniul tehnic, 4 în domeniul proprietăţii industriale, şi 2 în domeniul politicii ştiinţei. A publicat şi peste 175 articole ştiinţifice în reviste de specialitate (112 în domeniul tehnic, 57 în domeniul proprietăţii industriale şi 11 în domeniul politicii ştiinţei) A obţinut două brevete de invenţie:.Premii: Premiul Academiei Române pe anul 2000 „Tudor Tănăsescu” pentru tratatul în două volume „Controlul electronic al funcţionării motoarelor cu ardere internă”, Premiul „Ion Basgan” pe anul 2005 din partea Academiei Oamenilor de ştiinţă din România pentru volumul „Valorificarea creaţiei intelectuale” .Afilieri: membru fondator-titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; Membru al „The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.”(USA) (1995-).

[BACK]