Philosophy of Engineering and Artifact
in the Digital Era


an exploratory workshop

2009 February 6-8
“Stefan cel Mare” University of Suceava
 

Teodor Dima

Scurta biografie

 1. Născut la Brăila, la 5 noiembrie 1939.
 1. Licenţiat  în filosofie la Facultatea de istorie şi filosofie, de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, sesiunea iunie 1962; Diplomă de licenţă nr. 155697, din 22 ianuarie 1963.
 1. Doctor în filosofie, specialitatea logică, la Facultatea de  Filosofie de la Universitatea din Bucureşti. Teza susţinută în ziua de 26 II 1973, confirmată de Comisia superioară de diplome în şedinţa din 27.X.1973. Diploma de doctor nr. 747 din 26 martie 1974.
 1. Reuşit la concursul ţinut pentru ocuparea postului de lector titular la Catedra de istoria filosofiei şi logică, de la Facultatea de istorie şi filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Confirmat lector titular la 1 septembrie 1970, prin ordinul Rectoratului nr. 8657 din 13 iunie 1970.
 1. Reuşit la concursul ţinut pentru ocuparea postului de conferenţiar la Catedra de filosofie. Confirmat conferenţiar titular la 8.II.1977.
 1. Premiul „Simion Bărnuţiu” al Academiei, dat în Bucureşti la 25.XI.1983, pentru  contribuţia la lucrarea Teoria cunoaşterii ştiinţifice, Editura Academiei, Bucureşti, 1982.
 1. Reuşit la concursul ţinut pentru ocuparea postului de profesor la Catedra de filosofie şi logică, confirmat în iunie 1990.
 1. Numit conducător de doctorat începând cu anul 1990, în specialitatea Epistemologie şi filosofia ştiinţei.
 1. Ales Decan al Facultăţii de Filosofie pe data de 22.01.1992.
 1. Confirmat prin concurs  în iunie 1995 director al Institutului de Ştiinţe Socio-Umane al Filialei Iaşi a Academiei Române; reconfirmat în iunie 2000 confirmat prin decizia 318/2002, din 14.06, director al Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”.
 1. Reales Decan al Facultăţii de Filosofie pe data de 10.01.1996.
 1. Ales Membru Corespondent al Academiei Române, la 23.02.1996.
 1. Ales  Vicepreşedinte al  Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnologiei  al Academiei Române, la 15 octombrie 1998.
 1. Numit membru al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, decembrie 1999.
 1. Ales Cancelar General al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, la 20.01.2000.
 1. Membru fondator şi Vicepreşedinte al Societăţii Germano-Române de Filosofie, înfiinţată la 17 iulie 2000.
 1. Vicepreşedinte şi membru fondator al Societăţii de Filosofie de Limba Franceză din România, afiliată la Association des Societés de Philosophie de Langue Française, cu sediul la Paris, Franţa.
 1. Ales Prim-vicepreşedinte al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnologiei  al  Academiei Române, la 17 oct. 2002; reales, la 12.10.2006.
 1. Membru în colectivele de redacţie ale revistelor “Noesis”, „Revue Roumaine de Philosophie”, „Revista de Filosofie”, ,,Proceedings of the Romanian Academy”, Advisory  board la „Journal for the Study of Religious and Ideologies”, ISI databases.
 1. Coordonator al  revistei: „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi”(1990 – 2000).
 1.  Redactor Şef al revistei: ,,Symposion” a Institutului de Cercetări Economice şi Sociale ,,Gh. Zane” al Filialei Iaşi a Academiei Române.
 1. Numit membru al Colegiului de Redacţie al revistei ,,Noema” a Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române.
 1. Membru în Colegiul ştiinţific al Analelor Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie Nouă) Filosofie (începând din 2000).
 1. Doctor honoris causa al  Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava 20 noiembrie 2003, conform hotărârii Senatului Universităţii, din 22.05.2003.
 1. Premiul JSRI pe anul 2004 (Journal for the Study of Religions and Ideologies este prima revistă din România cuprinsă în The Arts & Humanities Citation Index; evaluarea a fost realizată de ISI (Institutul pentru Ştiinţa Informăriidin Philadelphia, USA).
 1. Doctor honoris causa al Universităţii de Vest din Timişoara, 26 mai 2005.
 1. Doctor honoris causa al Universităţii de Nord, din Baia Mare, 26 mai 2006.
 1. Doctor honoris causa al Universităţii „Andrei Şaguna” Constanţa, 2 octombrie 2006.
 1. Cetăţean de onoare al Municipiului Brăila, 20 aprilie 2007; vezi Laudatio întocmită de prof. univ. dr. Ioan S. Cârâc, în „Symposion”, tom. V, nr. 1(9), 2007, pp. 371–373.
 1. Doctor honoris causa al Universităţii din Piteşti, 03.11.2007.
  • Consultant ştiinţific la Dicţionar Explicativ Ilustrat al Limbii Române, Editura Arc şi Gunivas, Republica Moldova, Chişinău, 2007, 2240 pagini.

   

[BACK]