Philosophy of Engineering and Artifact
in the Digital Era


an exploratory workshop

2009 February 6-8
“Stefan cel Mare” University of Suceava

Virgil Moldovan


Profesor  consultant la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. inginer mecanic, specialitatea : Maşini unelte, diploma de doctor inginer, obţinută la Praga, Conducător de doctorat in Inginerie industrială. Limbi străine cunoscute: franceză,  cehă, rusă şi  engleză.
Activitate pe linie profesională în producţie: inginer proiectant în construcţia de maşini - Înfiinţarea şi conducerea ,ca şef ,al filialei Cluj a ICSITPSC Bucureşti – Institutul de cercetare şi proiectare  în domeniul sectoarelor calde.Activitate universitară  de la preparator la profesor consultant în prezent ,şef de catedră.Domeniul principal ,general,   de activitate este cel al prelucrării metalelor prin deformare plastică, vizând mai ales utilajele cu care se realizează  (U.D.P.). Alte preocupări în domenii ca: estetica industrială ,teoria proiectării (designului), protecţia mediului, filosofia tehnologiei .Lucrări ştiinţifice (120) din care majoritatea sunt publicate în ţară şi străinătate. Activitatea de proiectare concretizată în principal, în 16 lucrări. Publicate 5 cărţi, şi 10 lucrări cu caracter didactic.Comunicări ştiinţifice : 59 din care 12 în străinătate. Contracte de cercetare: 31 Invenţii:8.Inovaţii:1 Activitatea ştiinţifică a fost axată, în principal ,pe probleme ca:  stabilirea unor metode de calcul specific şi constructiv ale UDP, pe calculator cum sunt: elementul finit, calculele de optimizare, sau bazate pe   matematica fuzzy, autocad şi alte softuri similare etc..Stabilirea unor metode de măsurare a principalelor caracteristici tehnice ale U.D.P, modelarea pe baza teoriilor de similitudine fizică sau matematică. realizarea unor maşini noi , mecanizarea şi automatizarea U.D.P., implementarea industrial-designului în construcţia de maşini şi în particular la U.D.P.Majoritatea activităţilor, arătate, au avut caracter de pionierat, în ţara noastră, în domeniile specificate mai sus.Referate şi comunicări la majoritatea manifestărilor ştiinţifice, de profil sau apropiate, care au avut loc în ţara noastră precum şi unele ţări ca: Cehoslovacia, Polonia, URSS, Anglia, Franţa, Germania şi R.P.Chineză. Stagii de documentare , în specialitate,  în Cehoslovacia, în  Franţa, URSS, RDG, RFG, sau cu caracter mai larg în Danemarca, R.F.Germană , Belgia, Italia.Membru în Consiliul Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor.Vicepreşedinte la “ Societatea de forje din România “.,Participare în comitetele onorifice ale unor Conferinţe ştiinţifice de specialitate care au avut loc în ţară şi străinătate. Membru I.F.T.o.M.M, din anul 1971.Din anul 1972  în evidenţa publicaţiei “ Who’s Who in Science in Europa”, Guersney, British Isles.Prezent în lucrarea "Clujeni ai secolului 20".Dicţîonar esenţial, in anul 2000.Citat în "Istoria învăţământului din România" vol.  3 , editată de Academia de ştiinţe sociale şi politice,1979. Conferinţe de specialitate în ţară şi străinătate  (Germania, URSS,etc.). Elaborarea de studii tehnico-economice privind asimilarea unor metode de forjare în ţară ( ex. cu  viteză mare ) sau privind asimilarea unor utilaje  precum şi a unor sisteme flexibile  de matriţare, elaborarea unui curs privind metodologia  concepţiei si proiectării maşinilor şi utilajelor. Membru în Consiliile ştiinţifice ale unor institute de cercetare din ţară, membru în AGIR,membru în comisiile de recepţie ale unor mari intreprinderi sau în comisii de expertize tehnice de specialitate etc.Schimburi de publicaţii cu specialişti din ţări ca: Cehoslovacia, Polonia, Franţa, Anglia, Germania, URSS, Italia, R.P.Chineză.Creerea a două laboratoare de specialitate autorizate.Membru în diverse colective ale Ministerului Învăţământului precum şi în comisii de doctorat, consilii profesorale de facultate, senat la UTCN Colaborare la elaborarea unor standarde de stat. Diploma acordată în anul 1983,de ICSITPSC Bucureşti, "pentru contribuţia  deosebită de  promovare a progresului tehnic din sectoarele calde ale industriei constructoare de maşini".Diploma de profesor universitar evidenţiat ,acordată de Ministerul  nvăţământului, în 1986. Omagiu şi diplomă pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţământului superior tehnic", respectiv "pentru deosebita activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică depusă în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca".Diploma referitoare la "Gestion et valorisation des dechets et Technolgies propres  de production".Acordată de l'Ecole de Mines d'ALES-France .

[BACK]